RSCTG 89/19. Reclamación contra a Resolución de 26/04/19 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se lle da acceso parcial á Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins
Resultado: Desestimada