A Comisión en Rede

A defensa da transparencia na nosa comunidade non é unha cuestión que podamos asumir en solitario, senón que nela estamos implicados numerosos axentes con responsabilidades diversas. Algúns dos nosos colaboradores na comunidade e amigos doutras comunidades aparecen neste directorio.