Normativa

Neste apartado incluimos toda a lexislación sobre transparencia e outra normativa vinculada de xeito directo ou indirecto coa mesma: