RSCTG 78/21

RSCTG 78/21. Acceso á información pública do Colexio Oficial de Arquitectos Técnicos e Aparelladores de Galicia sobre correos remitidos solicitando a delegación...

RSCTG 76/21

RSCTG 76/21. Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre procedemento para solicitar a xestión de comedores escolares...

RSCTG 75/21

RSCTG 75/21. Acceso á información da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre o proceso educativo do seu fillo e documentación académica...

RSCTG 74/21

RSCTG 74/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre modificación de proxecto de camiños principais nunha zona de reestructuración...

RSCTG 73/21

RSCTG 73/21. Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre copias dos enunciados dos exames prácticos do corpo...

RSCTG 70/21

RSCTG 70/21. Acceso á información pública ante a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo sobre a documentación relativa á...

RSCTG 69/21

RSCTG 69/21. Acceso á información pública do Concello de Cangas sobre limitacións de acceso ás praias durante o verán  Resultado: Estimación formal

RSCTG 66/21

RSCTG 66/21. Acceso a información pública da Consellería de Facenda sobre relación de aspirantes que repetiron o exame do subgrupo A2 da...

RSCTG 62/21

RSCTG 62/21. Acceso á información pública da Deputación de Lugo sobre facturas de Microsoft, pago de licenzas, instalacións informáticas e plan de...

RSCTG 60/21

RSCTG 60/21. Acceso á información pública da Deputación de Ourense sobre facturas de Microsoft, pago de licenzas, instalacións informáticas e plan de...