RSCTG 7/19

RSCTG 7/19. Acceso á información pública sobre contratos formalizados pola Secretaría Xeral de Medios. 

RSCTG 18/19

RSCTG 18/19. Acceso á información do Tribunal de Cuentas sobre fiscalización do proxecto de Punta Langosteira en A Coruña. 

RSCTG 16/19

RSCTG 16/19. Acceso á información da Consellería de Política Social en relación coa lista de espera nun centro especializado en autismo.

RSCTG 15/19

RSCTG 15/19. Acceso á información ambiental cursado ante a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo.

RSCTG 14/19

RSCTG 14/19. Acceso á información do Concello O Carballiño dunha persoa na súa condición de concelleiro. 

RSCTG 13/19

RSCTG 13/19. Acceso á información pública da Consellería de Educación sobre financiamento dos centros concertados de educación diferenciada. 

RSCTG 08/19, 09/19, 10/19, 11/19 y 12/19

RSCTG 08/19, 09/19, 10/19, 11/19 y 12/19. Acceso á información pública do Concello de Ribadeo sobre o proxecto de legalización do...

RSCTG 06/19

RSCTG 06/19. Acceso a unha acta do consello de administración da sociedade Xestur. *Estimación para retroacción. 

RSCTG 05/19

RSCTG 05/19. Solicitude de copia de expediente á Consellería de Cultura e Turismo dunha denuncia sobre actuacións realizadas na contorna do...

RSCTG 144/18

RSCTG 144/18. Solicitude de acceso á información pública do Servizo Galego de Saúde en relación con competencias de persoal sanitario.