Axenda

En cumprimento dos compromisos que esta Comisión asume en prol da transparencia, tamén no seu apartado de publicidade activa, recollemos nesta páxina información sobre a axenda dos seus representantes, organizada por datas. Avanzando no mandato do artigo 7 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, facilitámoslle o acceso ás axendas pasadas, por se resultaran do seu interese.

1 de xullo de 2019. 12.00 horas. 33ª Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo


4 de xuño de 2019. 12.00 horas. 32ª Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo


8 de maio de 2019. 12.00 horas. Reunión de Comisionados da Transparencia convocada polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Asisten: Presidenta da Comisión da Transparencia.

Lugar de celebración: Dependencias do Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en Madrid.


2 de maio de 2019. 12.00 horas. 31ª Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo


29 de marzo de 2019. 12.00 horas. 30ª Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo


26 de febreiro 2019. 12.00 horas. 29ª Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo


29 de xaneiro 2019. 12.00 horas. 28ª Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo

DECEMBRO 2018

17 de decembro 2018.  11.30 horas. Reunión de Comisionados da Transparencia convocada polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Asisten: Presidenta da Comisión da Transparencia.

Lugar de celebración: Dependencias do Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en Madrid.


18 de decembro 2018. 12.00 horas. 27ª Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo

NOVEMBRO 2018

27 de novembro 2018. 12.00 horas. 26ª Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo

OUTUBRO 2018

17 de outubro 2018. 12.00 horas. 25ª Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo

SETEMBRO 2018

18 de setembro 2018. 12.00 horas. 24ª Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo


27 de setembro 2018. 11.00 horas. A presidenta da Comisión intervén como relatora nunha mesa redonda no Congreso Internacional de Transparencia.

Asisten: Valedora do Pobo

Lugar de celebración: Universidad de Cádiz (Facultade de CC Económicas e Empresariais)

XUÑO 2018

15 de xuño de 2018. 11.00 horas. Participación da valedora do pobo e presidenta da Comisión da Transparencia na xornada  “A Transparencia na Administración Local”.

Asisten: Valedora.

Lugar de celebración: Dependencias da FEGAMP (Santiago de Compostela)


26 de xuño 2018. 12.00 horas. XXIII Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo


28 de xuño 2018. 12.00 horas. Reunión de Comisionados Autonómicos da Transparencia convocados polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Asisten:

Lugar de celebración: Dependencias do Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en Madrid.

MAIO 2018

3 de maio 2018. 10.30 horas. Entrevista da presidenta da Comisión e valedora do pobo con 10 entidades representativas do sector pesqueiro da Ría de Arousa sobre solicitudes de información desatendidas pola administración acerca da explotación mineira de Touro.

Asisten: presidenta da Comisión

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo


4 de maio 2018. 10. 45 horas. Xornada informativa sobre acceso á información pública con motivo de la renovación de órganos reitores de cofradías de pescadores e das súas federacións.

Asisten: Secretario Xeral do Valedor do Pobo

Lugar de celebración: Hotel Puerta del Camino de Santiago de Compostela


22 de maio 2018. 12.00 horas. XXII Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo

ABRIL 2018

9 de abril 2018. 19.30 horas. Firma dun convenio marco multilateral de colaboración entre os órganos de garantía de transparencia e acceso á información pública e a Fundación Democracia y Gobierno Local.

Asisten: presidenta

Lugar de celebración: Dependencias do Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Sevilla.


10 de abril de 2018. 9.30 horas. Participación da presidenta como relatora na Xornada sobre transparencia e protección de datos.

Asisten: Presidenta.

Lugar de celebración: Casa de la Provincia. Sevilla.


11 de abril de 2018.  12.00 horas. Sesión ordinaria da Comisión da Transparencia de Galicia.

Asisten: adxunto (suplindo á presidenta), e secretario xeral (suplindo ao vicepresidente).

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo.


Xuntanzas de coordinación previstas en abril

-5, 12, 19 e 26 de abril. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

MARZO 2018

20 de marzo. 11.00 horas. IV Coloquio de transparencia: “La transparencia en la nueva normativa de Portección de Datos”

Asisten polo  Valedor  do  Pobo: vicepresidente e secretaria da Comisión da Transparencia.

Lugar de celebración: Sede do Consello de Transparencia e Bo Goberno (Madrid).


21 de marzo. 9.30 horas. Xornada “Experiencias de la Sociedad Civil en el ejercicio del Derecho de acceso a la información.

Asisten polo Valedor do Pobo: vicepresidente

Lugar de celebración: Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (Madrid)


Xuntanzas de coordinación en marzo

-1, 8, 15 e 22 de marzo. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

FEBREIRO 2018

9 de febreiro. 10.00 horas. Xornada técnica de traballo sobre o sistema de avaliación  MESTA no Consello de Transparencia e Bo Goberno.

Asisten polo  Valedor  do  Pobo: Adxunto.

Lugar de celebración: Sede do Consello de Transparencia e Bo Goberno (Madrid).


21 de febreiro. 11.30 horas. A valedora do pobo, en calidade de Comisionada da Transparencia de Galicia recibe, de mans do vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, os informes anuais de transparencia da Xunta de Galicia.

Asisten polo Valedor do Pobo: valedora do pobo e adxunto.

Lugar de celebración: Biblioteca do Valedor do Pobo.


27 de febreiro. 12.00 horas. XIX Sesión ordinaria da Comisión da Transparencia de Galicia.

Asisten: Valedora do Pobo (presidenta), adxunto (vicepresidente), vogais en representación da Xunta de Galicia, Consello Consultivo, Consello de Contas e FEGAMP e secretaria da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo.


Xuntanzas de coordinación en febreiro

-1, 8, 15 e 22 de febreiro. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

XANEIRO 2018

23 de xaneiro 2018. 12.30 horas. A presidenta da Comisión asiste a unha xuntanza de comisionados autonómicos da transparencia en Madrid, convocados polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Asisten pola Comisión: presidenta, Milagros Otero Parga.

Lugar de celebración: Dependencias do Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (C/José Abascal, Madrid).


-30 de xaneiro de 2018. 12.00 horas. XVIII Sesión ordinaria da Comisión da Transparencia de Galicia.

Asisten: Valedora do Pobo (presidenta), adxunto (vicepresidente), vogais en representación da Xunta de Galicia, Consello Consultivo, Consello de Contas e FEGAMP e secretaria da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo.


Xuntanzas de coordinación en xaneiro

-11, 18, e 25 de xaneiro. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

AXENDAS ANTERIORES 2016, 2017

Events in Xullo 2024

Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
1 Xullo, 2024
2 Xullo, 2024
3 Xullo, 2024
4 Xullo, 2024
5 Xullo, 2024
6 Xullo, 2024
7 Xullo, 2024
8 Xullo, 2024
9 Xullo, 2024
10 Xullo, 2024
11 Xullo, 2024
12 Xullo, 2024
13 Xullo, 2024
14 Xullo, 2024
15 Xullo, 2024
16 Xullo, 2024
17 Xullo, 2024
18 Xullo, 2024
19 Xullo, 2024
20 Xullo, 2024
21 Xullo, 2024
22 Xullo, 2024
23 Xullo, 2024
24 Xullo, 2024
25 Xullo, 2024
26 Xullo, 2024
27 Xullo, 2024
28 Xullo, 2024
29 Xullo, 2024
30 Xullo, 2024
31 Xullo, 2024
1 Agosto, 2024
2 Agosto, 2024
3 Agosto, 2024
4 Agosto, 2024