Como contactar

A Comisión da Transparencia de Galicia conta cunha páxina web propia:

www.comisiondatransparencia.gal/

Dispón de varios correos:
info@comisiondatransparencia.gal

reclamacions@comisiondatransparencia.gal

transparencia@valedordopobo.gal

Comparte sede física co Valedor do Pobo

Rúa do Hórreo 65, 15700 de Santiago de Compostela
Teléfono 0034 981 569 740 e
Fax 0034 981 572 335

Ademáis ten presenza nas principais redes sociais:
Twitter    Facebook 

Tamén pode remitirnos unha suxestión de mellora.