RSCTG 100/22

RSCTG 100/22 Acceso á información pública da Deputación de Pontevedra sobre a norma que escolle os colectivos que aparecen nas bases de...

RSCTG 79/22

RSCTG 79/22 Reclamación fronte a unha resolución da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Industria e Innovación pola que se resolve unha solicitude...

RSCTG 60/22

RSCTG 60/22 Acceso á información pública da Consellería de Economía, Empresa e Innovación sobre os escritos presentados ao seu nome en materia de...

RSCTG 73/22

RSCTG 73/22 Acceso á información pública da Consellería de Economía, Industria e Innovación sobre pagamentos, subvencións, créditos avalados, adxudicacións e calquera outro tipo...

RSCTG 68/22

RSCTG 68/22 Acceso á información pública do Servicio Galego de Saúde sobre os informes e ditames razoados emitidos en relación co reequilibrio...

RSCTG 67/22

RSCTG 67/22 Acceso á información pública da Consellería de Facenda sobre denuncias formuladas en materia de xogo, reclamacións de responsabilidade patrimonial iniciadas pola...

RSCTG 62/22

RSCTG 62/22 Acceso á información pública da Asesoría Xurídica Xeral en relación cos informes e ditames emitidos en relación co reequilibrio ou...

RSCTG 54/22

RSCTG 54-22 Acceso á información pública da Axencia Galega de Infraestruturas sobre autorizacións de acceso concedidas nunha estrada autonómica Resultado: Desestimación

RSCTG 49/22

RSCTG 49/22 Acceso á información pública da Secretaría xeral de Medios sobre a declaración de actividades da persoa titular da dita Secretaría. Corrección...

RSCTG 36/22

RSCTG 36/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre as actas de cada unha das reunións celebradas nos anos 2019,...