RSCTG 171/22

RSCTG 171/22 Acceso á información pública do Concello de Gondomar sobre copias dos planos do inventario de camiños públicos. Resultado: Desestimación

RSCTG 138/22

RSCTG 138/22 Acceso á información pública do Colexio Oficial de Delineantes e Deseñadores Técnicos Superiores Proxectistas da Coruña sobre determinada información...

RSCTG 126/22

RSCTG 126/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades sobre determinados datos dos alumnos de...

RSCTG 112/22

RSCTG 112/22 Acceso á información pública da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo sobre o acceso aos datos...

RSCTG 110/22 

RSCTG 110/22 Acceso á información pública da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación. Resultado: Desestimación

RSCTG 100/22

RSCTG 100/22 Acceso á información pública da Deputación de Pontevedra sobre a norma que escolle os colectivos que aparecen nas bases de...

RSCTG 79/22

RSCTG 79/22 Reclamación fronte a unha resolución da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Industria e Innovación pola que se resolve unha solicitude...

RSCTG 60/22

RSCTG 60/22 Acceso á información pública da Consellería de Economía, Empresa e Innovación sobre os escritos presentados ao seu nome en materia de...

RSCTG 73/22

RSCTG 73/22 Acceso á información pública da Consellería de Economía, Industria e Innovación sobre pagamentos, subvencións, créditos avalados, adxudicacións e calquera outro tipo...

RSCTG 68/22

RSCTG 68/22 Acceso á información pública do Servicio Galego de Saúde sobre os informes e ditames razoados emitidos en relación co reequilibrio...