Informes

A Comisión da Transparencia (a través do Comisionado da Transparencia-Valedor do Pobo) elabora un informe anual do seguimento do control da transparencia na nosa comunidade, que se achega xunto co Informe Ordinario da actividade do Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia. 

A continuación poñemos ao seu dispor os últimos realizados:

-Informe sobre Transparencia do Informe Ordinario 2020 do Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia.  Texto completo (descargue en .pdf).

-Informe sobre Transparencia do Informe Ordinario 2019 do Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia.  Texto completo (descargue en .pdf).

-Informe sobre Transparencia do Informe Ordinario 2018 do Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia.  Texto completo (descargue en .pdf).

-Informe sobre Transparencia do Informe Ordinario 2017 do Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia.  Texto completo (descargue en .pdf).

-Informe sobre Transparencia do Informe Ordinario 2016 do Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia.  Texto completo (descargue en .pdf).