Regulamento

Neste apartado atopará o regulamento propio da institución, o conxunto de regras que permiten organizar o funcionamento da Comisión da Transparencia.

NOTA: O regulamento descargable non ten validez xurídica ao tratarse dun texto consolidado de elaboración propia. Pode acceder aquí a publicación no DOG do texto orixinario e da súa modificación