RSCTG 174/19

RSCTG 174/19. Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre cumprimento das normas de seguridade vial no carril-bici  Resultado: Inadmisión

RSCTG 163/19

RSCTG 163/19. Acceso á información pública da Secretaría Xeral de Universidades nun procedemento de concorrencia competitiva de axudas á formación posdoutoral  Resultado:...

RSCTG 162/19

RSCTG 162/19. Solicitude acceso á información do Sergas sobre unha práctica cirúrxica tras negar a posibilidade de tratamento conservador  Resultado: Arquivo

RSCTG 161/19

RSCTG 161/19. Acceso á información do SERGAS sobre a falta de intervención dun facultativo na poboación pedriática con tratamento conservador  Resultado: Arquivo

RSCTG 158/19

RSCTG 158/19. Acceso á información pública ante a Consellería de Cultura e Turismo sobre denuncias presentadas ante o SEPRONA en Lugo Resultado:...

RSCTG 157/19

RSCTG 157/19. Acceso á información pública do Concello de Baiona sobre diversos expedientes de licenza municipal solicitados por unha mercantil  Resultado: Estimación...

RSCTG 154/19

RSCTG 154/19. Acceso á información pública da Secretaría Xeral de Medios e da Conselleria do Mar sobre desvío de fondos europeos...

RSCTG 153/19

RSCTG 153/19. Acceso á información pública da Secretaria Xeral de Medios da Xunta de Galicia sobre as súas relación con Google en...

RSCTG 152/19

RSCTG 152/19. Acceso á información pública do SERGAS sobre os horarios dun facultativo Resultado: Arquivo

RSCTG 151/19

RSCTG 151/19. Acceso á información pública da Dirección Xeral de Medios da Xunta de Galicia relativa á viaxe a Arxentina de altos...