RSCTG 79/19

RSCTG 79/19. Acceso á información da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional sobre expedición de títulos. Resultado: Arquivo.

RSCTG 78/19

RSCTG 78/19. Reclamacións sen resposta presentadas ante o Servizo Galego de Saúde por atraso na realización dun TAC. Resultado: Inadmitida

RSCTG 77/19

RSCTG 77/19. Solicitude de información da Secretaría Xeral de Emigracións sobre gastos do Centro Galego de Londres relacionados con subvencións concedidas...

RSCTG 70/19

RSCTG 70/19. Desacordo co tempo máximo de acceso ás prestacións sanitarias e falta de resposta do Servizo Galego de Saúde. Resultado:...

RSCTG 66/19

RSCTG 66/19. Solicitude ao Concello de Triacastela sobre expediente de segregación/agrupación de parcelas. Resultado: con estimación total.

RSCTG 63/19

RSCTG 63/19. Solicitude ao Concello de Triacastela sobre contratos laborais e vía de acceso á súa praza do/a arquitecto/a municipal. Resultado:...

RSCTG 62/19

RSCTG 62/19. Solicitude de información do Concello de Triacastela sobre licenza urbanística e documentación remitida a un xulgado. Resultado: Con estimación...

RSCTG 61/19

RSCTG 61/19. Solicitude de información do Concello de Triacastela sobre o peche perimetral dunha explotación mineira. Resultado: con estimación total.

RSCTG 60/19

RSCTG 60/19. Acceso á información pública do Concello de Triacastela sobre a licenza urbanística para unha explotación mineira. Resultado: con estimación...

RSCTG 59/19

RSCTG 59/19. Acceso á información pública do Concello de Triacastela sobre o Plan de Mellora de Camiños Municipais 2019-2020. Resultado: con...