Resolucións da Comisión da Transparencia

Nesta páxina publicamos as resolucións das reclamacións presentadas pola cidadanía ante a Comisión da Transparencia de Galicia. Como poden apreciar están organizadas por anos e meses e se permite o acceso a cada unha delas por medio dun arquivo en formato reutilizable onde figura o contido íntegro das mesmas.

A publicación realízase unha vez comprobada a recepción do documento por parte das persoas promotoras das reclamacións. O contido do escrito de resolución se difunde conforme a actual normativa coa anonimización dos datos persoais que poidan aparecer.

Buscador de resolucións
MES
ANO
RESULTADO

   Últimas 5 resolucións: