RSCTG 122/22

RSCTG 122/22 Acceso á información pública do Concello de Pol sobre documentación correspondente ao proceso selectivo para a provisión dunha praza vacante...

RSCTG 109/22

RSCTG 109/22 Reclamación fronte a falla de información polo Consello de Contas de Galicia.  Resultado: Inadmisión

RSCTG 108/22

RSCTG 108/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre o título urbanístico habilitante para a ampliación de tres construcións situadas...

RSCTG 107/22

RSCTG 107/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidades sobre listaxe de prazas vacantes da categoría de vixiantes...

RSCTG 104/22

RSCTG 104/22 Acceso á información pública do Concello de Melide sobre o procedemento levado a cabo na xestión de colonias felinas no...

RSCTG 103/22

RSCTG 103/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre copia dos expedientes administrativos municipais  seguidos para a aprobación do Plan de...

RSCTG 102/22

RSCTG 102/22 Acceso á información pública do Concello de Padrón sobre o protocolo de actuación da empresa privada que controla o...

RSCTG 101/22

RSCTG 101/22 Acceso á información pública do Concello de Santiago de Compostela sobre achegas económicas e contratos adxudicados, convenios asinados e...

RSCTG 99/22

RSCTG 99/22 Reclamación fronte a falla de resposta da Administración e da Área de recursos humanos do Servizo Galego de Saúde sobre...

RSCTG 98/22

RSCTG 98/22 Acceso á información pública do Concello de Vilar de Barrio sobre documentación urbanística. Resultado: Estimación