Información de relevancia xurídica

De acordo coa normativa vixente, os órganos públicos estamos obrigados a publicar toda a información xurídica relevante no marco das nosas competencias.