RSCTG 87/19. Acceso á información pública da Deputación de Pontevedra en materia de arquivos e bibliotecas
Resultado: Estimada