RSCTG 108/22

RSCTG 108/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre o título urbanístico habilitante para a ampliación de tres construcións situadas...

RSCTG 104/22

RSCTG 104/22 Acceso á información pública do Concello de Melide sobre o procedemento levado a cabo na xestión de colonias felinas no...

RSCTG 103/22

RSCTG 103/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre copia dos expedientes administrativos municipais  seguidos para a aprobación do Plan de...

RSCTG 101/22

RSCTG 101/22 Acceso á información pública do Concello de Santiago de Compostela sobre achegas económicas e contratos adxudicados, convenios asinados e...

RSCTG 98/22

RSCTG 98/22 Acceso á información pública do Concello de Vilar de Barrio sobre documentación urbanística. Resultado: Estimación

RSCTG 97/22

RSCTG 97/22 Acceso á información pública do Concello de Larouco sobre documentación urbanística. Resultado: Estimación

RSCTG 93/22

RSCTG 93/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre a licenza de actividade do pub denominado El Templo. Resultado: Estimación

RSCTG 53/22

RSCTG 53/22 Acceso á información pública do Concello da Coruña sobre a situación na que están a concesión e uso de determinados...

RSCTG 70/22

RSCTG 70/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre o inventario municipal de bens do Concello e copia das actas do...

RSCTG 59/22

RSCTG 59/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre a documentación elaborada na xeolocalización e delimitación de...