RSCTG 215/22

RSCTG 215/22 Acceso á información pública da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) sobre autorizacións administrativas, vaos regulamentarios ou licenzas vixentes concedidas...

RSCTG 213/22

RSCTG 213/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre funcionamento da Inspección educativa no Instituto de Educación...

RSCTG 208/22

RSCTG 208/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre o expediente de obra dun local de ocio. Resultado: Estimación 

RSCTG 207/22

RSCTG 207/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre o expediente de obra dun local de ocio. Resultado: Estimación 

RSCTG 206/22

RSCTG 206/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre o expediente sancionador dun local de ocio. Resultado: Estimación

RSCTG 203/22

RSCTG 203/22 Acceso á información pública da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade sobre composición e actas de reunión dun comité multidisciplinar...

RSCTG 202/22

RSCTG 202/22 Acceso á información pública da Universidade da Coruña sobre prácticas realizadas na dita universidade. Resultado: Estimación

RSCTG 201/22

RSCTG 201/22 Acceso á información pública do Concello de Sobrado de Monxes sobre as licenzas de obra e actividade coas que...

RSCTG 188/22

RSCTG 188/22 Acceso á información pública do Concello de Pontedeume sobre concesión de licenzas de actividade.  Resultado: Estimación

RSCTG 184/22

RSCTG 184/22 Acceso á información pública do Concello de Brión sobre o estado de execución das axudas do Plan PEBA-NGA, do Ministerio...