RSCTG 84/19Acceso á información pública da Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de determinados datos do Colexio de Procuradores de Vigo

Resultado: Estimación por motivos formais