RSCTG 114/22

RSCTG 114/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre os xacementos arqueolóxicos situados en Mos-Tameiga, nas...

RSCTG 113/22

RSCTG 113/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre os informes realizados tralas visitas realizadas aos...

RSCTG 107/22

RSCTG 107/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidades sobre listaxe de prazas vacantes da categoría de vixiantes...

RSCTG 96/22

RSCTG 96/22 Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre os datos recollidos para o tratamento homoxéneo da información sobre listas...

RSCTG 91/22

RSCTG 91/22 Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre os Acordos de Xestión do ano 2022 firmados polo SERGAS e...

RSCTG 81/22

RSCTG 81/22 Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre decisións da Comisión Rexional de Farmacia e Terapéutica e das Comisións...

RSCTG 88/22

RSCTG 88/22 Acceso á información pública do Concello de Vilagarcía de Arousa sobre o cuestionario tipo test en que consistía a proba...

RSCTG 76/22

RSCTG 76/22 Acceso á información pública da Consellería de Facenda sobre os pagamentos totais realizados con fondos autonómicos, nacionais e da Unión...

RSCTG 66/22

RSCTG 66/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre o número total de profesores/as funcionarios/as de carreira...

RSCTG 58/22

RSCTG 58/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre diversos expedientes en relación cun xacemento arqueolóxico. Resultado:...