RSCTG 51/21. Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre expedientes relativos ao Castro da Trinidade GA27030022 (Mondoñedo, Lugo), Castro de Flores GA27027012 (Lourenzá, Lugo) e Territorio Histórico do Camiño do Norte, nos Concellos de Mondoñedo e Lourenzá 

Resultado: Estimación