RSCTG 167/21

RSCTG 167/21. Acceso á información pública do Concello de Abegondo sobre cambio do trazado do Camiño de Santiago Resultado: Estimación formal

RSCTG 128/21

RSCTG 128/21. Acceso á información pública do Concello de Pontevedra sobre adxudicación das visitas turísticas guiadas á empresa pública Turismo de Pontevedra....

RSCTG 107/21

RSCTG 107/21. Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre cualificacións do proceso selectivo de persoal funcionario dos...

RSCTG 193/21

RSCTG 193/21. Acceso á información pública da Axencia de Turismo de Galicia sobre modelos de competitividade turística presentados por unha Asociación para...

RSCTG 186/21

RSCTG 186/21. Acceso á información pública da Consellería de Facenda sobre o texto consolidado dun Decreto que aproba o Regulamento sobre provisión...

RSCTG 185/21

RSCTG 185/21. Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade pola modificación da puntuación do baremo provisional no concurso...

RSCTG 183/21

RSCTG 183/21. Acceso á información pública do Concello de Curtis sobre a titulación necesaria dos membros dun tribunal cualificador dun proceso selectivo...

RSCTG 177/21

RSCTG 177/21. Acceso á información pública da Universidade de Santiago de Compostela sobre un procedemento de investigación realizado  Resultado: Estimación

RSCTG 176/21

RSCTG 176/21.  Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre tallas en determinadas parcelas Resultado: Estimación formal

RSCTG 175/21

RSCTG 175/21. Acceso á información pública do Concello das Somozas sobre residuos e NFUs queimados polos traballadores da empresa Siemens-Gamesa durante un...