RSCTG 49/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente sobre controis oficiais a matadeiros, granxas e explotacións gandeiras

Resultado: Estimación formal