RSCTG 149/21. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre o número de médicos de Atención Primaria en Galicia en activo cada ano desde 2005 

Resultado: Estimación formal