RSCTG 192/22

RSCTG 192/22 Reclamación fronte a falla de resposta do Concello de Ourense á solicitude de medicións de ruídos e vibracións nunha...

RSCTG 185/22

RSCTG 185/22 Acceso á información pública do Concello de Porriño sobre expedientes de incorporación dun camiño ao inventario municipal. Resultado: Estimación

RSCTG 176/22

RSCTG 176/22 Acceso á información pública do Concello de Cangas sobre expedientes relativos a unha edificación. Resultado: Estimación

RSCTG 171/22

RSCTG 171/22 Acceso á información pública do Concello de Gondomar sobre copias dos planos do inventario de camiños públicos. Resultado: Desestimación

RSCTG 170/22

RSCTG 170/22 Acceso á información pública da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación sobre o texto íntegro do...

RSCTG 168/22

RSCTG 168/22 Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre copia íntegra dun expediente relativo á supresión do tramo...

RSCTG 166/23

RSCTG 166/23 Acceso á información pública do Concello de Pol sobre copia dos exercicios correspondentes aos procesos selectivos de auxiliar administrativo...

RSCTG 163/22

RSCTG 163/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre expedientes administrativos xerados a raíz das denuncias presentadas relativas á...

RSCTG 162/22

RSCTG 162/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre vista e copia do expediente dun local de ocio. Resultado:...

RSCTG 155/22

RSCTG 155/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre os expedientes relativos aos Obradoiros de Emprego e Programas Integrados...