RSCTG 167/21

RSCTG 167/21. Acceso á información pública do Concello de Abegondo sobre cambio do trazado do Camiño de Santiago Resultado: Estimación formal

RSCTG 171/21

RSCTG 171/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre explotacións gandeiras de produción e reprodución e datos do Rexistro ...

RSCTG 181/21

RSCTG 181/21. Acceso á información do Concello de Silleda sobre certificado dos servizos profesionais prestados como Letrado do Concello Resultado: Inadmisión

RSCTG 168/21

RSCTG 168/21. Acceso á información pública da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior sobre a reunión ordinaria da Comisión de Coordinación de...

RSCTG 166/21

RSCTG 166/21. Acceso á información pública do Concello de Ponteareas sobre xestión de animais de compañía Resultado: Estimación

RSCTG 165/21

RSCTG 165/21. Acceso á información pública do Concello de Cangas sobre xestión de animais de compañía Resultado: Estimación formal

RSCTG 164/21

RSCTG 164/21. Acceso á información pública do Concello de Redondela sobre xestión de animais de compañía  Resultado: Estimación formal

RSCTG 163/21

RSCTG 163/21. Acceso á información pública do Concello de Vilagarcía de Arousa sobre xestión de animais de compañía Resultado: Estimación formal

RSCTG 162/21

RSCTG 162/21. Acceso á información pública do Concello de Pontevedra sobre xestión de animais de compañía Resultado: Estimación formal

RSCTG 161/21

RSCTG 161/21. Acceso á información pública do Concello de Cambre sobre xestión de animais de compañía Resultado: Estimación formal