RSCTG 146/21Acceso á información pública do Concello de Cangas sobre contrato de subministración do ciclo integral da auga

Resultado: Inadmisión