RSCTG 36/23

RSCTG 36/23 Reclamación contra a falla de realización polo Concello de Ourense dunha medición de ruidos dun establecemento de ocio.  Resultado:...

RSCTG 34/23

RSCTG 34/23 Reclamación contra a falla de actuación do Concello de Ourense ante a solicitude de incoación dun expediente sancionador a...

RSCTG 33/23

RSCTG 33/23 Reclamación contra a falla de actuación do Concello de Ourense ante a solicitude de incoar expediente de caducidade da...

RSCTG 31/23

RSCTG 31/23 Reclamación contra a falla de actuación do Concello de Ourense ante a solicitude de iniciación de expediente sancionador contra...

RSCTG 30/23

RSCTG 30/23 Reclamación contra a falla de contestación do Concello de Ourense á solicitude de iniciación dun expediente de reposición da...

RSCTG 28/23

RSCTG 28/23 Reclamación contra a falla de contestación polo Concello de Ourense á solicitude de iniciación dun expediente sancionador fronte un...

RSCTG 27/23

RSCTG 27/23 Reclamación contra a falla de contestación polo Concello de Ourense á solicitude de declaración de caducidade dunha licenza dun...

RSCTG 25/23

RSCTG 25/23 Solicitude de investigación das prácticas de ocultación de información. Resultado: Inadmisión

RSCTG 21/23

RSCTG 21/23 Reclamación fronte a falla de execución polo Concello de Ourense dunha orde de reposición da legalidade nun local de...

RSCTG 18/23

RSCTG 18/23 Reclamación fronte á falla de contestación polo Concello de Ourense á solicitude de actuacións respecto dun local de ocio....