RSCTG 82/22

RSCTG 82/22 Acceso á información do Concello de A Bola sobre un expediente urbanístico. Resultado: Inadmisión

RSCTG 78/22

RSCTG 78/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre a documentación que figura nun procedemento. Resultado: Inadmisión

RSCTG 95/22

RSCTG 95/22 Acceso á información de Nedgia Galicia S.A e Nedgia Naturgy, Grupo, sobre o número de Conselleiros activos, pagamentos, axudas de custo,...

RSCTG 94/22

RSCTG 94/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre aplicación da suspensión provisional dos obxectivos de calidade acústica para minimizar...

RSCTG 92/22

RSCTG 92/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre a solicitude de incoación de expediente sancionador ao titular dun establecemento de...

RSCTG 80/22

RSCTG 80/22 Acceso á información pública da Dirección Xeral da Función Pública sobre determinada documentación do proceso selectivo para o ingreso no...

RSCTG 75/22

RSCTG 75/22 Acceso á información pública da Xunta de Galicia sobre os pagamentos totais realizados con fondos autonómicos, nacionais e da Unión...

RSCTG 64/22 

RSCTG 64/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre consulta e copia de varios expedientes relacionados con...

RSCTG 69/22

RSCTG 69/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre infraccións en materia urbanística e ocupación do dominio público Resultado:...

RSCTG 65/22

RSCTG 65/22 Acceso á información pública da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais sobre o expediente relativo ao Proxecto do...