RSCTG 192/22

RSCTG 192/22 Reclamación fronte a falla de resposta do Concello de Ourense á solicitude de medicións de ruídos e vibracións nunha...

RSCTG 161/22

RSCTG 161/22 Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre o réxime aplicable á navegación de...

RSCTG 144/22

RSCTG 144/22 Escrito sobre un expediente de reestruturación parcelaria.  Resultado: Inadmisión

RSCTG 127/22

RSCTG 127/22 Acceso á información pública da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade sobre determinadas actuacións nunha parcela do municipio de Vilar de...

RSCTG 111/22

RSCTG 111/22 Acceso á información pública do Concello de Redondela sobre un expediente de concesión das ferias dese concello. Resultado: Inadmisión

RSCTG 122/22

RSCTG 122/22 Acceso á información pública do Concello de Pol sobre documentación correspondente ao proceso selectivo para a provisión dunha praza vacante...

RSCTG 109/22

RSCTG 109/22 Reclamación fronte a falla de información polo Consello de Contas de Galicia.  Resultado: Inadmisión

RSCTG 102/22

RSCTG 102/22 Acceso á información pública do Concello de Padrón sobre o protocolo de actuación da empresa privada que controla o...

RSCTG 99/22

RSCTG 99/22 Reclamación fronte a falla de resposta da Administración e da Área de recursos humanos do Servizo Galego de Saúde sobre...

RSCTG 106/22

RSCTG 106/22 Reclamación fronte a falla de actuación ante unha denuncia polos ruídos e molestias provocadas por locais de ocio nocturno....