RSCTG 144/18. Solicitude de acceso á información pública do Servizo Galego de Saúde en relación con competencias de persoal sanitario.