RSCTG 18/22

RSCTG 18/22. Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre expediente sancionador aberto a un local por funcionamento durante varios días...

RSCTG 13/22

RSCTG 13/22. Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre a contaminación acústica dun local de ocio  Resultado: Inadmisión

RSCTG 12/22

RSCTG 12/22. Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre a legalidade de unha terraza Resultado: Inadmisión

RSCTG 15/22

RSCTG 15/22. Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no expediente de autorización dun novo emisario a...

RSCTG 10/22

RSCTG 10/22. Acceso á información pública do Concello de Gondomar sobre copias dun expediente urbanístico  Resultado: Estimación formal

RSCTG 7/22

RSCTG 7/22. Acceso á información pública da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, sobre relación certificada da documentación obrante na consellería sobre...

RSCTG 6/22

RSCTG 6/22. Acceso á información pública da Presidencia da Xunta de Galicia e da Secretaría Xeral de Medios sobre anticipos de caixa...

RSCTG 5/22

RSCTG 5/22. Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre informes de seguimento do Pacto Ambiental asinado...

RSCTG 3/22

RSCTG 3/22. Reclamación contra a remisión, polo Concello de Quiroga, da liquidación dunha taxa municipal pola solicitude de acceso á información sobre...

RSCTG 1/22

RSCTG 1/22. Acceso á información pública do Concello de Baiona relativa a un expediente de comunicación previa de obras Resultado: Desestimación