RSCTG 117/18. Petición á Xunta de Galicia para que se fagan públicos os enunciados dos exercicios escritos das oposicións a docentes do ano 18.