RSCTG 123/18

RSCTG 123/18. Solicitude ao Colexio Oficial de Enfermaría da Coruña de información sobre actas derivadas dos últimos procesos electorais. 

RSCTG 0102/17

RSCTG 0102/17. Desestimento dunha reclamación sobre unha solicitude ante o Concello de Laracha.

RSCTG 0091/17

RSCTG 0091/17. Arquivo por desestimento dunha reclamación de solicitude de información ante a Universidade de A Coruña. Outros formatos: .docx | .rtf |.txt

RSCTG 109/17

RSCTG 109/17. Solicitude de acceso á información pública dun grupo de acción local GAPL1 sobre xornadas técnicas celebradas no Porto de Celeiro.

RSCTG 108/17

RSCTG 108/17. Solicitude de acceso á información pública ao Porto de Celeiro sobre a celebración dunhas xornadas técnicas

RSCTG 00107/17

RSCTG 00107/17. Solicitude de acceso á información do Concello de Viveiro (.pdf). Outros formatos: .docx | .rtf | .txt

RSCTG 0106/17

RSCTG 0106/17. Solicitude de acceso á información pública da Confraría de Celeiro (pdf). Outros formatos: .docx |.rtf |.txt 

RSCTG 0103/17

RSCTG 0103/17. Acceso á información dun Grupo de Acción Local Costeira sobre un proxecto de local social no porto de Caión (A...

RSCTG 0099/17

RSCTG 0099/17. Solicitude de acceso á información da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio sobre expediente ambiental dun centro de...

RSCTG 0098/17

RSCTG 0098/17. Solicitude de acceso á información sobre a contabilidade da Confraría de Pescadores La Anunciada de Baiona da Consellería do Mar (.pdf)....