RSCTG 115/18. Acceso á información pública do Servizo Galego de Saúde sobre procedementos de derivación en caso de cirurxías transexuais.