RSCTG 113/19. Acceso á información pública da Dirección de Urbanismo do Concello da A Coruña no acceso a un expediente
Resultado: Estimación para retroacción