RSCTG 8/23

RSCTG 8/23 Acceso á información pública da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, sobre sancións impostas por infracións...

RSCTG 89/22

RSCTG 89/22 Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre traballos forestais realizados en zonas protexidas do xacemento Castro de Illade....

RSCTG 16/22

RSCTG 16/22. Reclamación contra resolución do Concello de Moaña de acceso ao expediente dunha vivenda  Resultado: Retroacción

RSCTG 211/21

RSCTG 211/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre tallas en determinadas parcelas  Resultado: Estimación para a retroacción

RSCTG 142/20

RSCTG 142/20. Acceso á información da que se dispón na Xefatura Territorial da Coruña, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía,...

RSCTG 130/20

RSCTG 130/20. Acceso á información da Consellería de Sanidade das auditorías de acreditación de hospitais Resultado: Estimación para retroacción

RSCTG 137/20

RSCTG 137/20. Acceso á información pública do Concello de Teo sobre as actividades dunha empresa de residuos e reciclaxes Resultado: Estimación para...

RSCTG 72/20

RSCTG 72/20. Reclamación contra resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se dá acceso a unha asociación a un...

RSCTG 51/20

RSCTG 51/20.  Reclamación contra resolución pola que se dá acceso a unha asociación, ao expediente de actuación fóra do perímetro dunha...

RSCTG 103/20

RSCTG 103/20. Acceso á copia dunha resolución da Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia e actuacións do Concello de Ribadavia...