RSCTG 108/18. Acceso á información pública sometida a obriga de publicidade activa por parte do Concello de Teo.