RSCTG 054/2016. Información do Concello de Melide sobre dispositivos de video vixilancia.