RSCTG 84/22

RSCTG 84/22 Reclamación fronte ao Concello de Xinzo de Limia sobre ameazas dende un medio de comunicación. Resultado: Arquivo

RSCTG 83/22

RSCTG 83/22 Escrito de denuncia de feitos compatibles coa corrupción política e prevaricación de funcionarios Resultado: Arquivo

RSCTG 82/22

RSCTG 82/22 Acceso á información do Concello de A Bola sobre un expediente urbanístico. Resultado: Inadmisión

RSCTG 78/22

RSCTG 78/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre a documentación que figura nun procedemento. Resultado: Inadmisión

RSCTG 53/22

RSCTG 53/22 Acceso á información pública do Concello da Coruña sobre a situación na que están a concesión e uso de determinados...

RSCTG 95/22

RSCTG 95/22 Acceso á información de Nedgia Galicia S.A e Nedgia Naturgy, Grupo, sobre o número de Conselleiros activos, pagamentos, axudas de custo,...

RSCTG 94/22

RSCTG 94/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre aplicación da suspensión provisional dos obxectivos de calidade acústica para minimizar...

RSCTG 92/22

RSCTG 92/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre a solicitude de incoación de expediente sancionador ao titular dun establecemento de...

RSCTG 88/22

RSCTG 88/22 Acceso á información pública do Concello de Vilagarcía de Arousa sobre o cuestionario tipo test en que consistía a proba...

RSCTG 80/22

RSCTG 80/22 Acceso á información pública da Dirección Xeral da Función Pública sobre determinada documentación do proceso selectivo para o ingreso no...