RSCTG 55/17

RSCTG 55/2017. Solicitude de acceso á información sobre o grupo mineiro Santa Comba por parte da Subdirección Xeral de Recursos Mineiros (Consellería...

RSCTG 0058/17

RSCTG 0058/17. Solicitude de acceso á información mineira da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

RSCTG 0059/17

RSCTG 0059/17. Solicitude de información sobre contratos de persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos. 

RSCTG 0060/17

RSCTG 0060/17. Solicitude de acceso a información sobre normativa sancionadora da Universidade de A Coruña. 

RSCTG 0061/17

RSCTG 0061/17. Solicitude de expediente ao Concello de Lousame dunha minicentral eléctrica. 

RSCTG 0062/17

RSCTG 0062/2017. Acceso á información da Deputación de Lugo sobre proxecto deportivo e o financiamento do Club Deportivo Lugo.

RSCTG 065/17

RSCTG 065/2017. Información sobre o Plan sectorial de ampliación do Polígono Industrial do Concello de Begonte.

RSCTG 067/17

RSCTG 067/2017. Solicitude de acceso a documentos de información pública do Concello de Triacastela en materia orzamentaria, de contratación e de actas...

RSCTG 068/17

RSCTG 068/2017. Solicitude de acceso a documentos de información pública do Concello de Triacastela en materia orzamentaria, de contratación e de actas...

RSCTG 069/17

RSCTG 069/2017. Solicitude de acceso a documentos de información pública do Concello de Triacastela en materia orzamentaria, de contratación e de actas...