RSCTG 132/22

RSCTG 132/22 Acceso á información pública do Concello da Coruña sobre os informes municipais emitidos en relación cos proxectos de ADIF...

RSCTG 84/22

RSCTG 84/22 Reclamación fronte ao Concello de Xinzo de Limia sobre ameazas dende un medio de comunicación. Resultado: Arquivo

RSCTG 83/22

RSCTG 83/22 Escrito de denuncia de feitos compatibles coa corrupción política e prevaricación de funcionarios Resultado: Arquivo

RSCTG 37/22

RSCTG 37/22. Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre datos das sancións de tráfico tramitadas pola Policía local de...

RSCTG 25/22

RSCTG 25/22. Acceso á información pública da Dirección Xeral da Administración Local da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo...

RSCTG 6/22

RSCTG 6/22. Acceso á información pública da Presidencia da Xunta de Galicia e da Secretaría Xeral de Medios sobre anticipos de caixa...

RSCTG 87/21

RSCTG 87/21. Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre liquidación do IBI e taxa de lixo dun inmoble en condominio....

RSCTG 162/19

RSCTG 162/19. Solicitude acceso á información do Sergas sobre unha práctica cirúrxica tras negar a posibilidade de tratamento conservador  Resultado: Arquivo

RSCTG 161/19

RSCTG 161/19. Acceso á información do SERGAS sobre a falta de intervención dun facultativo na poboación pedriática con tratamento conservador  Resultado: Arquivo

RSCTG 152/19

RSCTG 152/19. Acceso á información pública do SERGAS sobre os horarios dun facultativo Resultado: Arquivo