RSCTG 04/19. Falta de resolución por parte da Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Economía, Emprego e Industria dun expediente ambiental no que a persoa promotora é interesada.