RSCTG 18/21

RSCTG 18/21. Acceso á información pública do Concello de Redondela sobre un expediente de autorización de verquidos Resultado: Inadmisión

RSCTG 17/21

RSCTG 17/21. Acceso á información pública do Sergas sobre número de usuarios e usuarias da tarxeta sanitaria con desglose de datos por...

RSCTG 9/21

RSCTG 9/21. Acceso á información pública da Consellería de Economía, Emprego e Industria sobre acordo de peche de actuacións previas do Servizo...

RSCTG 7/21

RSCTG 7/21. Incumprimento do prazo para alegacións de terceiros no acceso á información pública da Consellería de Economía e Industria sobre expedientes...

RSCTG 5/21

RSCTG 5/21. Acceso á información ante a Consellería de Educación, Dirección Territorial de Pontevedra, sobre o informe desfavorable emitido pola inspección...

RSCTG 4/21

RSCTG 4/21. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre copia dos plans de continxencia na área sanitaria de Vigo...

RSCTG 2/21

RSCTG 2/21.  Acceso á información pública do Concello de Porriño sobre obras ilegais e reposición da legalidade urbanística Resultado: Estimación

RSCTG 1/21

 RSCTG 1/21. Acceso á información pública do Concello de Porriño sobre obras ilegais e reposición da legalidade urbanística Resultado: Estimación total

RSCTG 142/20

RSCTG 142/20. Acceso á información da que se dispón na Xefatura Territorial da Coruña, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía,...

RSCTG 185/19

RSCTG 185/19. Acceso á información pública da Consellería de Política Social sobre licitacións e adxudicacións de contratos relativos a menores tutelados ou...