RSCTG 36/19

RSCTG 36/19. Petición de acceso á información da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre a poboación del mazarico real,...

RSCTG 35/19

RSCTG 35/19. Solicitude de información pública do Concello de Redondela sobre as autorizacións para o funcionamento dun local. 

RSCTG 34/19

RSCTG 34/19. Solicitude de acceso á información pública da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre un expediente de autorización de balsas...

RSCTG 32/19

RSCTG 32/19. Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre acceso á axudas públicas por parte de dúas persoas. 

RSCTG 26/19, RSCTG 27/19, RSCTG 28/19, RSCTG 30/19 e RSCTG 31/19

RSCTG 26/19, RSCTG 27/19, RSCTG 28/19, RSCTG 30/19 e RSCTG 31/19. Solicitudes de acceso á información pública da Consellería de Medio...

RSCTG 25/19

RSCTG 25/19. Falla de contestación a unha denuncia sobre a tramitación dun acordo regulador das condicións de emprego no Concello de...

RSCTG 24/19

RSCTG 24/19. Acceso á información pública da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade sobre unha convocatoria para a realización de funcións funcionariais...

RSCTG 23/19

RSCTG 23/19. Acceso á información pública do Concello de Pontedeume sonre orzamentos do ano 2018. 

RSCTG 22/19

RSCTG 22/19. Acceso a documentación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda do complexo ambiental Miramontes-Grixoa en Santiago. 

RSCTG 20/19

RSCTG 20/19. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre analíticas de mostras de auga para o consumo en Rábade.