RSCTG 024/17. Acceso á información das consellerías de Facenda e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza sobre un proceso selectivo