RSCTG 0106/17. Solicitude de acceso á información pública da Confraría de Celeiro (pdf). Outros formatos: .docx |.rtf |.txt