RSCTG 219/22

RSCTG 219/22 Reclamación fronte ao Colexio Oficial de Arquitectos Técnicos da Coruña sobre inclusión dun asunto na orde do día dunha...

RSCTG 218/22

RSCTG 218/22 Reclamación fronte ao Colexio Oficial de Arquitectos Técnicos da Coruña sobre inclusión dun asunto na orde do día dunha...

RSCTG 213/22

RSCTG 213/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre funcionamento da Inspección educativa no Instituto de Educación...

RSCTG 212/22

RSCTG 212/22 Acceso á información pública da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación sobre análise de riscos no...

RSCTG 211/22

RSCTG 211/22 Acceso á información do Colexio Oficial de Arquitectos Técnicos da Coruña sobre publicación na web colexial dunha sentenza. Resultado:...

RSCTG 210/22

RSCTG 210/22 Acceso á información pública da Deputación da Coruña sobre informes emitidos que xustifiquen a asignación de funcións ás titulacións...

RSCTG 209/22

RSCTG 209/22 Acceso á información pública da Consellería de Economía, Industria e Innovación sobre informes técnicos relacionados cunha canteira. Resultado: Desestimación

RSCTG 208/22

RSCTG 208/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre o expediente de obra dun local de ocio. Resultado: Estimación 

RSCTG 207/22

RSCTG 207/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre o expediente de obra dun local de ocio. Resultado: Estimación 

RSCTG 206/22

RSCTG 206/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre o expediente sancionador dun local de ocio. Resultado: Estimación