RSCTG 0060/17. Solicitude de acceso a información sobre normativa sancionadora da Universidade de A Coruña.