RSCTG 0058/17. Solicitude de acceso á información mineira da Consellería de Economía, Emprego e Industria.