RSCTG 0048/17. Petición de anulación ou modificación dunha resolución á Dirección Xeral de Asosoría Xurídica da Xunta de Galicia (.pdf). Outros formatos: .docx.rtf | .txt