RSCTG 92/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre a solicitude de incoación de expediente sancionador ao titular dun establecemento de hostalaría.

Resultado: Inadmisión