RSCTG 86/19. Acceso á información pública da S.X.Técnica e de Patrimonio da Consellería de Facenda sobe declaración de herdeiros ab intestato
Resultado: Desestimación