RSCTG 78/19. Reclamacións sen resposta presentadas ante o Servizo Galego de Saúde por atraso na realización dun TAC.
Resultado: Inadmitida