RSCTG 65/21. Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre produtos químicos utilizados para a desinfección de mans e nos protocolos de limpeza 

Resultado: Estimación parcial