RSCTG 35/19. Solicitude de información pública do Concello de Redondela sobre as autorizacións para o funcionamento dun local.