RSCTG 33/23 Reclamación contra a falla de actuación do Concello de Ourense ante a solicitude de incoar expediente de caducidade da licenza dun establecemento.

Resultado: Inadmisión